Giv jeres skole et trivselsløft fra skoleårets start, det betaler sig, for dig, dine elever og skolens økonomi. Kom 3 på trivselskursus betal kun for 2.

Kære allesammen,

Så er vi klar efter en dejlig ferie, hvor emnet ferie med eller uden børn, har været meget centralt. Lyt på lydfilen og hør debatten, jeg blev inviteret til at deltage i, på Radio 24 syv. Selvfølgelig, har jeg en mening om det. Som coach for unge ved jeg også, hvad deres tanker er om emnet.

Et nyt skoleår er lige på trapperne. Det er en travl og spændende tid lige nu. Jeg håber i glæder jer meget til at møde jeres elever og at i sammen får en fantastisk start på skoleåret. Jeg er blevet kontaktet af efterskolebladet i forbindelse med deres forældeudgave af Efterskolebladet. Her kan i se et interview med mig, i  forhold til det at støtte sit barn i deres første tid som efterskoleelev. Det kan også være svært. Du kan også læse artiklen i bladet her.

Det vigtige trivselskursus hos elevenstrivsel.dk

 – med garanti for positiv forandring!

Modul 1 – Motivationen, eksemplet og accepten.
Modul 2 – Afgrænsning, din kraft og arbejde med nuet og kreativiteten.
Modul 3 – Samtalen, nyt perspektiv og din egen trivselsplan.

Velkommen til kursus hos elevenstrivsel.dk. Det vigtige trivselskursus der udvikler og forbedrer trivslen for dig selv og dine medmennesker og sætter fokus på, hvad du kan gøre for at afhjælpe den stigende mistrivsel hos børn og unge.

Vi garanterer for, at du kommer hjem med en langt større forståelse, indsigt og accept af dig selv og de børn og unge du arbejder med. Du vil få et bredere perspektiv på arbejdet med trivsel. På kurset får du selv lavet en helt håndgribelig trivselsplan for DIN arbejdsplads, dine rammer og de mennesker du arbejder med. En plan du straks kan bruge til forbedring af trivsel.

Certificeringen hos os ligger i en fremlæggelse og skriftliggørelse af din helt individuelle trivselsplan.

På 3 moduler af 2 dage , samler vi et hold på max. 12 kursister.

Her arbejder vi sammen om de muligheder og metoder vi bruger i elevenstrivsel.dk.

Vi vil præsentere dig for forskellige metoder, forløb og samtale-strategier som vi ved virker. Det gør vi for at give dig den bedste mulighed for at imødekomme de børn og unge der har brug for hjælp til bedre trivsel, både i skolelivet og livet uden for skolen.

På trivselskurset kommer du til at arbejde med dig selv. De forskellige metoder vi gennemgår bliver alle afprøvet af og på dig, for først når du mærker det virker, giver det rigtig mening. Derfor skal du være klar til at arbejde med din kraft, dine grænser, din historie, dine udfordringer og ressourcer.

Vi gør det så konkret som muligt og arbejder hele tiden ud fra vores motto:

At sige ja til dig selv, er at tage ansvar.

Udgangspunktet for trivsel hos den enkelte og i samvær med andre, er altid en accept af sit eget værd og sine egne muligheder.

Absolut lige så vigtigt er det, at kende og respektere sine egne grænser. Det drejer sig om at  kunne placere sig selv det rigtige sted med værdighed for sig selv og andre.

Vi arbejder derfor med fokus på accept og grænser.

Derfor gælder for dig som kursist at kunne  lære at vise begge dele tydeligt, så du kan hjælpe andre til at gøre det samme.

Vi glæder os meget til at se dig på
Det vigtige trivselskursus
hos elevenstrivsel.dk 

 

Det vigtige trivselskursus
– med garanti for positiv forandring! 

Modul 1
Motivationen, eksemplet og accepten.

På modul 1 arbejder vi med vores motivation for at ville komme trivselsproblematikker i møde. Vi vil se og afprøve nogle metoder og  finde det der egner sig bedst til dine rammer og de mennesker det handler om. I vil på dette modul få et konkret trivselsforløb, som i kan arbejde ud fra.

Dag to er der indlagt tid til at starte din egen trivselsplan op.

Indhold:
Præsentation af elevenstrivsel.dk , kursets hensigt og mål.
Din motivation til at forandre er din kurs, hvor er du nu og hvor vil du gerne hen.
Vores eksempel på et vellykket trivselsforløb, Lotusgruppen. Du er deltager og får et afsæt.
Hvad er mistrivsel og hvad ligger til grund for mistrivsel? Hvilke muligheder har vi for at hjælpe?
Særligt sensitive mennesker, indsigt, forståelse og accept.
Selvværd og selvtillid især i forhold til de stille børn og unge.
”At sige ja til dig selv, er at tage ansvar”. Dette er vores motto.
Når du ved hvem du er, kan du se hvor du skal hen. Det er nødvendigt at kunne navigere ud fra en selv og det er vores vigtigste opgave at gøre det menneske vi arbejder med bevidst om det.
Vi arbejder grundlæggende ud fra vores motto. På modul 3 arbejder vi videre med det, ud fra forskellige metoder til mødet og samtalen med barnet og den unge der mistrives. 

Modul 2
Afgrænsning, din kraft og arbejde med nuet og kreativiteten.

På modul 2 skal vi arbejde med egne grænser. Vi skal finde den kraft vi har og de ressourcer der ligger der. Vi skal også afprøve en kreativ teknik og finde fokus i nuet, både teoretisk og praktisk.

Indhold:
Vi vil komme gennem øvelser i at mærke egne grænse og være tydelig i grænser over for andre. Vi gør det, for at du kan hjælpe de børn og unge du arbejder med til at se og mærke, at afgrænsning er en meget vigtig del af at bevare sig selv og acceptere sig selv.
Stå fast og find din balance.
Vi skal også arbejde med at finde dit center, her ligger en masse energi som er en kæmpe ressource i os. Det gør vi gennem øvelser som du kan give videre.
Kreativiteten kommer i spil, ved en introduktion til en anden indgang til samtalen. Vi tager elementer fra tegneterapien og afprøver det.
Nuet kigger vi på gennem Livets Mandela. Richard Moss’ måde at anskueliggøre, hvor vi bevæger os i vores tanker og hvordan vi blive bedre til at holde fokus på nuet og det der faktisk sker, fremfor det der er sket og det vi forestiller os vil ske.
Dag to er der sat tid af til at arbejde med din egen trivselsplan.

Modul 3
Samtalen, nyt perspektiv og din egen trivselsplan.

På modul 3 arbejder vi med forskellige indgange til samtalen med barnet og den unge. Metoderne kan bruges både til individuelle samtaler og i gruppesamtaler. Det gør vi ud fra vores motto ”at sige ja til dig selv, er at tage ansvar”. Vi arbejder med at styrke den du er og udvikle dig derfra, at finde og holde af dit fundament, så du kan bygge videre på det.

På dag to er det certificering. På dette modul skal du fremlægge din egen trivselsplan og bruge kurset i praksis. Du skal også få den oplevelse at se de andre kursisters bud på deres trivselsplan.

Indhold:
Vi bruger Bodynamic til at genkende en persons karakter og møde vedkommende respektfuldt. Det handler om at møde barnet eller den unge, som den han eller hun er og tage vare på det.
Coachende samtaleteknikker. Vi præsenterer dig for øvelser til forskellige bevidste metoder til samtaler med børn og unge. Metoderne kan bruges i en aktuel problematik og til fremadrettet at ændre kurs.
UP-Modellen – Universel Perspektivering,  en metode til at styre samtalen og sikre at komme helt omkring konteksten.

Certificering. Det er nu du skal fremlægge din egen trivselsplan for dit arbejde med børn og unge. Du skal udarbejde et skrifteligt materiale og lave en fremlæggelse for dine medkursister. Det gør vi, så vi er sikre på at du kommer hjem med en konkret plan for trivselsarbejdet. Du skal kunne arbejde med trivsel på en ny måde og se de metoder vi har arbejdet med impliceret i din plan. Her er al din viden i spil og vi glæder os til at se både de nye teknikker og alt det du allerede kan, i skøn forening din egen trivselsplan.  En plan du straks kan bruge i dit arbejde og som kan inspirere dine medkursister og kolleger hjemme.

Vel mødt på et meget inspirerende og aktuelt kursus.

 

Venlig hilsen Sisse Jæger Thrane
elevenstrivsel.dk

Ret til små ændringer i programmet forbeholdes.

 

Underviser på Det vigtige trivselskursus

 Sisse Sisse Jæger Thrane Trivselskonsulent, Coach og ejer af elevenstrivsel.dk.Lederuddannelse med udgangspunkt i Bodynamic (conflict.dk).Certificeret konfliktcoach v/ Lars Mogensen og Henrik Heilmann (conflict.dk).Seminar for særligt sensitive børn og unge ved Lise August.
Bukkebrusekursus ved familieterapeut Anni Brejnholt.
Amtscenterets Coachkurser.
Tegneterapikursus, NEFOS Odense.
Kontaktperson ved Kerteminde kommune i 7 år.Uddannet på Den frie Lærerskole 2000.Efterskolelærer i 14 år.Kontaktgruppelærer i 14 år.
Ekstraordinær Trivselslærer i 3 år.
Specialpædagogik og Psykologi som liniefag.
Smykkedesigner hos www.vitavita.dk

Dato for kursus:
Modul 1: 2 dage
Modul 2: 2 dage
Modul 3: 2 dage
– alle dage fra kl. 9.00 til kl. 16.00

Kursussted:
Revninge Bygade 5
5300 Kerteminde

Pris:
I alt kr. – 17.500 inkl. moms med  forplejning alle dagene.
Overnatning er ikke inkluderet,  der kan f.eks. aftales overnatning på disse skønne steder : www.staevnegaarden.dk
www.bnb-kerteminde.dk

Tilmelding:
Send en mail til elevenstrivsel@gmail.com
eller
ring til Sisse på 29 37 95 11

Mit arbejde med særligt sensitive unge på efterskole.

Hej med jer.

Jeg er blevet spurgt om, hvordan jeg arbejder med de unge der er særligt sensitive, som går på efterskole og har nogle udfordringer der.

I mit trivselsarbejde på efterskoler laver jeg både trivselsforløb og individuelle samtaler. De unge der kommer til mig har udfordringer af mange forskellige grunde.

Her vil jeg skrive om de unge der er særligt sensitive, hvilket størstedelen af de unge på efterskoler, som jeg arbejder med har.

Først vil jeg sige, at det at gå på efterskole er en rigtig rigtig god ide´. Der er tusinde gode grunde til det, som i helt sikkert godt ved allerede :) For langt de fleste unge, giver det år en kæmpe ballast socialt og fagligt og ikke mindst for deres personlige udvikling.

Når det er sagt, så er der en del af de unge, der finder det svært. Alene det at acceptere det, er problematisk, da de har fået at vide, at det at komme på efterskole er det bedste siden hvidt brød, og at det er det fedeste år de kan drømme om. Det er økonomisk en stor post for forældrene og derfor også en stor frustration, når den drøm ikke er helt som alle fortæller om.

De unge jeg har i samtale, har derfor en del skam forbundet med det , ikke at være helt glad for at gå på efterskole. De synes ikke de er gode nok og oplever at alle andre klarer det bedre end de selv gør..hvilket, i virkeligheden er en forestilling, eller overbevisning der ikke helt stemmer overens med virkeligheden :) Det vil sige, de jagter noget, de tror, de andre klarer rigtig godt og de selv ikke formår.

Det er hårdt arbejde at være på efterskole. Ud over en mægtig masse nyt at forholde sig til, er der en lang arbejdsdag og mange mange mennesker omkring dem hver dag. Der er ikke plads til at være sig selv og fordøje alle de indtryk det giver. Det er meget naturligt at blive overstimuleret på efterskolen og især for særligt sensitive som ofte forbinder dette med en manglende evne til at kunne klare det, de selv synes de bør og skal. Særligt sensitive har en rigtig høj moral og høje forventninger til dem selv og de er hårdt prøvede i den forbindelse.

Jeg snakker først og fremmest med de unge om, hvem de er, hvad de holder af og hvad de kan mærke de har brug for. Først af alt, er det vigtigt, særligt sensitiv eller ej, at acceptere den man er, at sige ja, til sig selv med alt hvad vi har.

Når jeg ser de er særligt sensitive, så snakker vi om, hvad det nu er. Hvilke fælles træk der er ved at være særligt sensitiv og hvilke evner man har med et sådan sind. Der er mange gode erkendelser i den snak, mange grin og genkendelser hos den unge. En slags forståelse dukker frem, en forståelse for dem selv. Jeg bruger tit en række spørgsmål om ressourcer for særligt sensitive. Her er bliver deres særlige evner snakket frem og set på udefra af den unge. Der er ganske mange evner og rigtig fine evner vi har som særligt sensitive og det er vigtigt at få dem frem og se på dem, ligesom at få dem kortlagt. Jeg havde engang en ung klient i min praksis, han kigge op på mg og sagde i denne forbindelse :” Jamen, det er jo en slags superkræfter jeg har”. Det er faktisk en super fin måde at se det på :). Alt det her arbejde med at se de evner vi har som særligt sensitive, danner et grundlag for at acceptere sig selv, hvilket er nøglen til et bedre selvværd og en større forståelse for og kærlighed til sig selv. Det samme er vigtigheden af, at forstå og se, at ikke alle har de samme evner, det samme moralkodex eller etik som mange særligt sensitive har. Tit er det også et stort skridt til at nærme sig, sig selv, netop at forstå at det vi føler er ikke altid det samme som andre føler. Altså, jeg prøver at få den unge til at sige ja,til sig selv og derved forstå de behov den unge har for at fordybe sig, have stille tider og prøve at sige pyt, til noget at de de oplever sker, i stedet for konstant at veje tingene og forholde sig så kritisk til sig selv.

Helt konkret hjælper det at have tid til at tale sammen, masser af tid. At give den unge vejledning i forhold til, hvor den unge kan finde lidt ro, gå ture, sige nej, når den unge kan mærke at det hele bliver for meget. Det er yderst vigtigt at kunne sige nej, så en overstimulering ikke vælter ham eller hende.

Ofte har særligt sensitive også en stærk kreativ side, denne side er vigtig at dyrke også på efterskolen, hvor der er mange muligheder for dette. Ligeså er der ofte yoga eller meditation på valgfagsviften, som er godt for den særligt sensitive unge.

En anden konkret ting er at have gode aftaler med forældrerne om at tage hjem ofte. Give lov til at den unge kan komme hjem hver weekend, om muligt, det er en stor hjælp. Alene det, at det er en mulighed er en stor hjælp.

Det er vigtigt at tale om, at der er mange måder at gå på efterskole på. Det kan være at den unge har meget hjemve, det er der mange grunde til at have. Jeg snakker med dem om at man godt kan forene sig med at gå på efterskole OG have hjemve. Igen er det at acceptere dette en stor hjælp og helt lavpraktisk  og kropsligt giver det plads og rum i den unge til at acceptere det og være med det. Dybe indåndninger med fødderne god plantet i gulvet er alletiders førstehjælp, når det hele koger indeni. Søvn og masser af vand, sund mad og tilgang til frugt, når der er et behov er også vigtigt. Er det slemt med eksempeltvis hjemve. er det godt at se på en årsplan og gennem gå den igennem med den unge. Give lov til at sige, vi prøver indtil, eksempeltvis efterårsferien, er fint, så er det langt mere overskueligt.

Særligt sensitive bliver ofte ramt af andres konflikter. Det er godt at tale om, at de følelser der er på spil der, ikke er den unges pligt at føle med i. Altså at forstå, at ikke alle løser konflikter som den unge sensitive ville have gjort og det også er ok. Vigtigt er det også, at holde sig for øje, at man ikke på værelserne danner en ” fællessorg” men man går lidt væk og får lidt ro indimellem.

Efterskoleåret er dejligt, hårdt, sjovt, træls og udfordrende for alle, men det giver også store muligheder for personlig udvikling, hvilket ligger i alle kriser i vores liv. Giv tid og rum, lyt til den unge og vær nærværende i samtalen. Vær oprigtigt og huske at, hvis i siger det er synd for den unge, så ligger det implicit i ordenen, at i ikke tror den unge kan klare det, hvilket ikke er tilfældet. Som forældre kan man hjælpe meget ved at læse om særligt sensitive og på den måde forstå sit barns situation og acceptere det, deri ligger jeres hjælp, rumme det og hjælpe kærligt og reelt.

Ikke alle elsker efterskolelivet og efterskolelivet er ikke for alle. For de fleste er det rigtig godt, men en ung med ondt i sjælen og evigt sorgfuld i sindet, skal man tage alvorligt og hjælpe bedst muligt. Den sidste udvej er at komme ud af efterskolen. Det er kun meget få særligt sensitive jeg har oplevet gøre det i mine samtaler og det sker som oftest kun, hvis der er andre faktorer  der trykker også.

Jeg har mange tusinde ord om det her emne og kan pinne meget ud, man kan gøre. Det vil jeg forsøge hen ad vejen og har du spørgsmål, så stil dem til mig, det vil være mine bedste tilgange til de svar i og mange andre forældre har.

Med håb om, at dette skriv kan give jer lidt med på vejen ønsker jeg jer held og lykke med jeres unge på efterskolen.

Kh Sisse

Hej og hjerteligt velkommen til jer nye på min side; elevenstrivsel.dk.

Jeg vil her byde jer velkommen til min side. Jeg håber i her vil kunne finde nyt og spændende om det at styrke trivslen for vores børn og unge i skolerne.

Jeg arbejder især, med unge i efterskolen, hvor jeg har trivselsforløb og individuelle samtaler med elever. De har mange forskellige udfordringer ved at være på efterskolen i forhold til de mennesker de er, det de har oplevet og det sind de har. Langt størstedele af de unge jeg snakker med, er særligt sensitive, derfor handler meget af mit arbejde, netop om dette område. Arbejdet med eleverne sker primært på selve efterskolerne, hvor jeg ligeså hjælper andre der arbejder på efterskolerne, med at komme de unge bedst i møde der. Jeg har endog sammensat min egen “miniuddannelse” som trivselskonsulent, hvilket i kan læse om her på siden. Den er rigtig god for dig der ønsker bedre redskaber til arbejdet med trivsel for børn og unge.

Jeg er selv særligt sensitiv og ved godt, hvilke glæder og bekymringer det kan medbringe. Jeg ved en masse om dette emne og jeg laver også kurser for særligt sensitive kvinder og unge, som jeg ligeså har som klienter i min private praksis. Til dette arbejde har jeg udviklet min anden del af min coachvirksomhed på hjemmesiden : www.sissejæger.dk. I er meget velkomne der også :)

Mange gode hilsner fra Sisse Jæger Thrane.

IMG_2553

Elevenstrivsel ønsker jer alle et godt nytår !

Det nye år et skudt godt igang.
Her hos os er vi på Kerteminde Efterskole, hvor jeg har individuelle samtaler med elever der har udfordringer i deres dagligdag. De er både søde og rigtig dygtige til at arbejde med dem selv. Det er en stor glæde at se den mærke, hvad det er der sker i dem.
I vores praksis hjemme er vi også godt igang. Trods regn og blæst, er vores lokale varmt og godt.
Jeg har samtaler med unge om deres liv og deres udfordringer og det er jeg rigtig glad for. Jeg har stor erfaring og elsker mit arbejde.
Ha en god dag…lad os kalde på solen !!
Kh Sisse

IMG_0822

Vær opmærksom på jeres unge, de kræver meget af dem selv!

Vær opmærksom på jeres unge, de kræver meget af dem selv!

IMG_2596

Artikel fra JP

Forskere har endelig kortlagt udviklingen i unges mentale trivsel. Det ser især dystert ud for de unge kvinder.

Det har været sagt flere gange. At unge oplever et stigende pres fra samfundet og hinanden, mens stadig flere teenagere søger psykologhjælp, forsøger selvmord m.m.

Nu er udviklingen blevet dokumenteret i en ny rapport, der kortlægger de unges mentale trivsel gennem de seneste 20 år.

“Det er svært at sige, hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved den negative udvikling tidligere. Måske har det noget at gøre med, at det ikke har været dokumenteret, selvom det har været omtalt,” lyder det fra professor Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed og Vidensråd for Forebyggelse, der har været med til at udarbejde rapporten.

Det er svært at sige, hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved den negative udvikling tidligere.

– Pernille Due, professor.

Den tegner et tydeligt billede af den negative udvikling: Begge køn er mere stressede, deprimerede og ærgerlige over livet. Men især de unge kvinder er hårdt ramt.I løbet af ti år er andelen af stressede 16 til 24-årige kvinder steget fra 14 procent i 2005 til 26 procent i dag, mens der i løbet af de sidste 20 år er sket en fordobling af selvmordsforsøg i samme gruppe.

LÆS OGSÅ Unge er langt mere stressede: Pigerne har det hårdest

Pernille Due peger på, at det bl.a. skyldes at de unge bliver udsat for stadig større krav fra omgivelserne og hinanden.

“Der har længe været meget fokus på, at de unge skal yde bedre i skolerne, få gode karrierer og generelt opnå mere. Men vi ved i virkeligheden ikke, hvordan det påvirker de unge, der ligger under det pres,” fortæller hun. Det var en af årsagerne til, at hun besluttede at kortlægge området.

“Der er i forvejen mange piger, der knokler for at gøre det umulige. Overydende piger, der gerne vil gøre alt godt. Men de får hele tiden stillet nye krav og føler aldrig, at de gør det godt nok.”

Pernille Due eftersøger derfor, at de unge kvinders problemer endelig bliver taget alvorligt, og at der bliver lavet en handleplan for at vende udviklingen.

LÆS OGSÅ Stress er en farlig tilstand

Også flere unge mænd oplever at være stressede, men stigningen er ikke så markant som blandt kvinderne. Det kan Pernille Due ikke forklare, men hun peger på, at det bør tages med i overvejelserne, når både politikere og andre aktører i samfundet proklamerer, at teenagere fortsat skal gøre det bedre i skolen.

“Måske burde de gøre forskel på, hvordan og hvem de presser. Så man ikke bare laver en jævn fordeling af kravet om at gøre det bedre, men vælger grupper, der rent faktisk er relevante.”

“Øgede krav bør måske blive stillet til nogle af de mange drenge, der ofte er lidt langsommere i opstarten og ikke føler sig så pressede som kvinderne.”

Men hvordan kan vi vide, at udviklingen ikke skyldes, at tærsklen for at kalde sig for stresset er blevet lavere?

“Man ser slet ikke samme udvikling hos mændene. Hvis vi så den samme tendens i hele befolkning, så kunne man godt sige, at vi har fået en lavere tærskel for, hvornår vi kalder noget stress eller depression. Men udviklingen er kun markant hos kvinderne.”

Miniuddannelse starter uge 49, kom med og giv dine elever de bedste muligheder for god trivsel og optimal personlig og faglig udvikling.

Lær hvordan du bruger forskellige metoder

til at sikre en bedre trivsel for dine elever

Bliv certificeret elevenstrivsel-konsulent

elevenstrivsel.dk byder velkommen til mini-uddannelsen som elevenstrivsel-konsulent.

Vi tilbyder en spændende og indsigtsrig tur rundt i håndgribelige og konkrete metoder der sikrer en bedre trivsel til dig, der arbejder med børn og unge.

På 3 moduler af 2 dage, 3 km fra skønne Kerteminde, vil vi sammen med et hold på maks. 10 deltagere, arbejde målrettet på at skabe bedre muligheder for arbejdet med trivsel for børn og unge. Vi vil indvie dig i vores koncept og give dig forskellige muligheder og forskellige vinkler til at skabe din helt egen værktøjskasse. Du vil sammen med de andre kursister udvikle dit helt eget forløb tilpasset de rammer og forudsætninger du har i dit arbejde med dine elever. På hvert modul er der planlagt tid til arbejdet med dit eget trivselsforløb.

På mini-uddannelsen kommer du selv til at afprøve de metoder vi bruger. De mange forskellige metoder giver først rigtig mening når du selv har prøvet dem af. Derfor skal du være klar til at arbejde med dig selv, dine muligheder, dine grænser og din historie. Vi skal arbejde på at skabe værdighed og åbenhed ud fra vores motto:

At sige ja til dig selv, er at tage ansvar.

Udgangspunktet for trivsel hos den enkelte og i samvær med andre, er altid en accept af sit eget værd og muligheder. Lige så vigtigt er evnen til at afgrænse og sætte grænser for dig selv og andre. Du skal finde din kraft og herigennem hjælpe dine elever til at finde deres.

Vi arbejder helt konkret og håndgribeligt.

Vi glæder os til at se dig på mini-uddannelsen.

 

Sisse & Ole Jæger Thrane
elevenstrivsel.dk

 

Mini-uddannelsen hos elevenstrivsel.dk

Modul 1
Eksemplet, motivationen og accepten
Dag 1
Præsentation af elevenstrivsel.dk, mini-uddannelsen og certificeringen
Motivationen
”At sige ja til sig selv, er at tage ansvar”
Dag 2
Eksempel fra det virkelige liv
Selvværd / selvtillid
Særligt sensitive mennesker

Modul 2
Samtalen, nærværet og nyt perspektiv
Dag 1
UP-Modellen – Universel Perspektivering
Bevidsthed om kroppens kommunikation
Fokus på at være tilstede
Dag 2
Samtalens mange mulige indgange
Introduktion til tegneterapi
Et kig ind i livets mandala

Modul 3
Afgrænsning, kraften og certificeringen
Dag 1
Hvor går din grænse? – hvad med dine elever?
Stå fast og find din balance
Dit center er din styrke
Dag 2
– dagen hvor I viser hvordan I vælger at bruge uddannelsen i praksis, ved at fremlægge jeres helt eget trivselsforløb
Forberedelse
Fremlæggelse
Certificering
 

 

Underviser på mini-uddannelsen

 Sisse Sisse Jæger Thrane Trivselskonsulent, Coach og ejer af elevenstrivsel.dk.
Lederuddannelse med udgangspunkt i Bodynamic (conflict.dk).Certificeret konfliktcoach level 1 & 2 v/ Lars Mogensen og Henrik Heilmann (conflict.dk).Seminar for særligt sensitive børn og unge ved Lise August.
Bukkebrusekursus ved familieterapeut Anni Brejnholt.
Amtscenterets Coachkurser.
Tegneterapikursus, NEFOS Odense.
Kontaktperson ved Kerteminde kommune i 7 år.Uddannet på Den frie Lærerskole 2000.
Efterskolelærer i 14 år.
Kontaktgruppelærer i 14 år.
Ekstraordinær Trivselslærer i 3 år.
Specialpædagogik og Psykologi som liniefag.
Billedkunstlærer.Smykkedesigner, smykkekunstner og underviser i smykkekurser.

Tilmelding og info

Datoer:
2-3/12 2014
13-14/1 2015
10-11/2 2015
– alle dage 9.00 – 16.00
Senest tilmelding: 1/11 2014

Sted:
elevenstrivsel.dk
Smykkeværkstedet
Revninge Bygade 5
5300 Kerteminde

Pris:
Kr. 14.000 ekskl. moms
Prisen inkluderer forplejning alle dagene.

Tilmelding:
Send en mail til elevenstrivsel@gmail.com
eller
ring til Sisse på 29 37 95 11

Læs denne gode artikel. Vi SKAL gøre det bedre for vores unge !!!

God artikel om det vi bør vide om vores unge

Af Dorthe Boss Kyhn

Danske unge har det skidt i den mentale sundhed, konkluderer en ganske ny rapport fra Videnscenter for Forebyggelse.
Sundhedsplejerske Else Guldager, der blandt andet besvarer spørgsmål i Lev Nu brevkassen om børn og unge, giver den foruroligende melding følgende ord med på vejen:

LÆS OGSÅ: Mange unge vil være perfekte til alt

 Unge i dag er under pres: Man skal se godt ud, være med på sociale medier 24/7 – klare sig i ræset om ordentlige karakterer, pladsen på uddannelsen osv.
– Og studerende skal helst igennem studieforløbet så hurtigt som muligt, der skal fyldes megen lærdom på i løbet af kort tid og helst med de bedste karakterer!
– Desværre er der ikke tænkt i strategier, som kan styrke den mentale sundhed. Det kunne være at lægge større vægt på fællesskab i skoler og uddannelsesinstitutioner, og indgreb, der mindsker presset på udsatte grupper af unge. Fx. i familier præget af psykisk syge forældre, eller der hvor fattigdom og sociale udfordringer, er svært at håndtere.
Mere fokus på mental sundhed

– I alt for mange år har blikket været stift rettet mod de såkaldte KRAM-faktorer – kost, rygning, alkohol og motion. Nu kan man for alvor begynde at se, at den mentale sundhed er blevet stærkt underprioriteret.
– Derfor høster man ikke frugterne af omtanke for mental sundhed, tvært imod er der nu konsekvenser, der kommer til at koste både menneskeligt og økonomisk.
Vær opmærksom på hinanden

Psykolog Henrik Tingleff kalder den nye rapport både tankevækkende og bekymrende:
– Der er behov for forebyggende undervisning, eksempelvis i folkeskolen om blandt andet håndteringsmekanismer, coping-strategier og stressforebyggelse.

LÆS OGSÅ: Fortæl de gode historier til dine store børn

– Jeg synes rapportens konklusion vidner om, at vi skal være mere opmærksomme på hinanden. Turde spørge – turde hjælpe – og turde tage imod.
– Måske også hjælpe unge til et lidt mere realistisk syn på, hvad der kræves af dem. Vi har været gode til at skærpe krav, tempo, gennemsnit og pres. Måske vi skal til at bløde retorikken op og finde en balance!
IMG_2553

Sådan siger Nørre Åby Efterskole efter mit oplæg på pædagogisk dag

Vi havde Sisse ude på vores skole til et 2½ times oplæg om trivsel. Hun kom med et stort smil, sit fulde nærvær og en varme, som i høj grad kickstartede vores proces og arbejde med trivsel. Sisse er levende i sin formidling af emnet og hendes egne praktiske erfaringer sammenholdt med små teoretiske input gjorde, at hele lærerflokken kunne forholde sig til det brede begreb “trivsel”. Oplægget var inspirerende og efter øvelser og samtale i grupper, var vi også selv godt i gang inden dagen var omme. Sisses jordnære og direkte facon kan varmt anbefales, hvis man vil røres og udfordres, både personligt, men også som faggruppe.
Birgithe Vibe Larsen Nørre Åby Efterskole, Maj 2014

Det er en gave at være særlig sensitiv!

Sensitive er ofte ildsjæle, som har hjertet med og som lever med integritet og dedikation til det, som de tror på. De har ofte en levende og varm udstråling. De er ofte fast besluttet på at leve deres liv efter deres bedste overbevisninger, som er baseret på høj etik og stærke indre værdier. De kæmper og er parat til at gå langt for det, som er vigtigt for dem. Mange sensitive er eksperter i at holde deres sti ren, opføre sig ordentligt over for andre mennesker, sætte sig nogle gode spor og gøre en forskel i verden. Det kræver selvindsigt, selvbeherskelse og udholdenhed.

Mange sensitive tør stille sig selv de store, dybe spørgsmål, som andre viger skræmte udenom. De tør gå mod strømmen og at lade deres nysgerrighed og egen indre stemme føre dem steder hen, som ingen har været før. Det at turde at betale den pris, at skille sig ud og være anderledes, for at følge sin egen vej, kræver uendeligt meget mod og styrke.

Mange sensitive er søgende og bliver ved med at søge, ind til de finder en måde at leve på, hvor de føler sig tro mod sig selv. De lader sig sjældent nøje med et liv, hvor de ikke føler sig autentiske.

Sensitive er også generelt gode til at skabe og finde mening. Vi ved inden for psykologien, at det at kunne finde en mening, når livet er svært, er en stærk beskyttelsesfaktor mod traumatisering. Jeg har talt med mange sensitive mennesker, som har klaret sig gennem følelsesmæssige tab og overgreb, med deres integritet intakt. De har bibeholdt deres værdier, nysgerrighed og fornemmelse af mening. Sensitive er gode til at udvikle sig. De er gode til at se ind i sig selv og lyse på det mørke, som måtte findes der.
Ofte, når jeg taler med sensitive mennesker tænker jeg, at de er stærke. Det kan være svært for den sensitive selv at se, fordi vedkommende ofte har fokus på den vanskelige sårbarhed eller skrøbelighed, som også følger med trækket. Det er vigtigt at forstå, at du er begge dele. Du er både stærk og sårbar. Du er hverken stærk eller skrøbelig…du er både og!
Ofte kan det være lettere at acceptere skrøbeligheden, når man også kan se styrken. Kan du tillade dig selv at være sårbar, når du kender din styrke?

 

Oplæg på Nørre Åby Efterskole

I dag har Sisse været på Nr.Åby Efterskole. Et dejligt sted med rigtig fine folk. Et par gode timer med oplæg og masser af gode spørgsmål og snak.
Tak skal i have allesammen.
Jeg håber vi ses igen og i kommer godt igang med jeres trivselsarbejde…udover det i allerede gør.
Kh Sisse